bezoek mijn Facebook pagina Opleiding gevolgd bij de Saswitha stichting
Aangesloten bij de Samenwerkende Yogadocenten Nederland bewuststeenwijk

Goed om te weten

"Steeds meer mensen ontdekken hoe fijn het is om yoga te doen. Waarom? YOGA is ook genieten en gewoon leuk om te doen."

Yoga voor bekken(bodem)

i.s.m. bekkenfysiotherapeut Klazien Jansma.

Door het versterken van buik- en bekkenspieren kunnen veel rugklachten en (chronische) bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Het kunnen aanspannen én ontspannen van de bekkenbodemspieren kan ongewenst urineverlies (stressincontinentie) voorkomen of helpen genezen. Overigens heeft 1 op de 3 vrouwen last van stressincontinentie. Getrainde bekkenbodemspieren ondersteunen en ontlasten de wervelkolom.

Dinsdagavond 25 oktober, 8 en 22 november.

Drie lessen van 19.30 tot 21.30 uur, voor €60,00.
Locatie de Vertraging, Stationsplein 4 te Steenwijk (voormalig postkantoor).
Ervaring met yoga is niet nodig.

 

Opgeven of meer informatie:

Yogadocent Rita Vos
info@ritavos.nl
Telefoon 06 2 69 69 123

  

Aanhef(*)
U bent vergeten de aanhef in te vullen

Voornaam(*)
U bent vergeten uw voornaam in te vullen

Achternaam(*)
U bent vergeten uw achernaam in te vullen

Adres(*)
U bent vergeten het adres met huisnummer in te vullen

Postcode(*)
U bent vergeten de postcode in te vullen

Woonplaats(*)
U bent vergeten de woonplaats in te vullen

Telefoonnummer(*)
U bent vergeten het telefoonnummer in te vullen of een ongeldig telefoonnummer

Geboorte datum
Ongeldige invoer

E-mail(*)
U heeft geen of een onjuist e-mail adres ingevuld!

Accepteer algemene voorwaarden(*)
U moet de voorwaarden nog accepteren

Neem het getal over uit het plaatje (i.v.m. spam)(*)
Neem het getal over uit het plaatje (i.v.m. spam)
Nieuwe combinatie aanvragenOngeldige invoer (verkeerd getal ingevuld)

Algemene Voorwaarden

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en- of website.
Het Cursusgeld dient vooraf contant te worden betaald.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Samtosha zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor gemiste bijeenkomsten is niet mogelijk.
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.
Deelname aan één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Yoga Samtosha behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Yoga Samtosha kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 06-2 69 69 123

    P r o e f l e s   v o l g e n ?   B e l    0 6 - 2  6 9  6 9  1 2 3